J Borras-b-nEl model corporatiu SWAHT és un nou i atractiu mètode de formació a través del qual els treballadors de la companyia adquireixen els coneixements i les eines necessàries per aportar el millor de si mateixos cada dia i en qualsevol lloc de treball

ISS Facility Services, situada a Sant Cugat del Vallès, ha estat reconeguda amb el Premi Cambra 2015 al Compromís i la Sostenibilitat. Des de l’any 1999 desenvolupa la seva activitat oferint serveis generals integrats per edificis en els àmbits de la neteja, serveis auxiliars, manteniment, jardineria, restauració, seguretat, Facility Management i Integrated Facility Services (IFS). L’empresa, que d’ençà fins ara ha experimentat un sòlid creixement, compta amb un equip professional format per 30.000 persones, entre les que integra 1.200 persones que es trobaven en risc d’exclusió social, més de 1.300 persones que pateixen algun tipus de discapacitat i més de 2.000 persones immigrants procedents de 72 països diversos. L’empresa, que ha fet del seu equip humà un dels seus eixos principals, ha estat guardonada per la implementació d’un pla estratègic de responsabilitat social integrador sota el model corporatiu ‘Service With a Human Touch’ (SWAHT), que promou comportaments i actituds positives, la diferenciació de qualitat i la prestació d’un servei excepcional que ha aconseguit una major implicació professional de tot el grup de persones i una major proactivitat i eficiència en l’atenció al client.

Què significa aquest reconeixement per a l’empresa i tot l’equip professional d’ISS?

El Premi Cambra 2015 al Compromís i la Sostenibilitat distingeix les mesures adoptades per ISS Espanya en el desenvolupament de projectes singulars d’impacte social en el si de l’organització -en matèria de formació, gestió del talent i Responsabilitat Social Corporativa- amb l’objectiu principal de potenciar tant el seu entorn intern com extern, buscant la major satisfacció per part dels clients i també els millors resultats en les persones i la societat.

Com definiria el model corporatiu propi d’ISS del ‘Service With a Human Touch’?

El model corporatiu SWAHT és una de les accions més rellevants dins el pla estratègic de Responsabilitat Social Corporativa d’ISS Espanya. Es tracta d’un nou i atractiu mètode de formació a través del qual els treballadors de la companyia adquireixen els coneixements i les eines necessàries per aportar el millor de si mateixos cada dia i en qualsevol lloc de treball. Consisteix a detectar quines són les expectatives dels clients per tal d’anticipar-se a elles i millorar així la seva experiència de servei, i no deixa de ser un vehicle per transmetre que la visió d’ISS és esdevenir la millor organització de serveis del món.

Segueix llegint l’entrevista