El passat 28 de juny, la vicepresidenta i gerent en funcions, Concepció Curet, va participar a la sessió de grup de contrast del projecte de mapeig de l’oferta de formació professional de l’àmbit B30, que es va celebrar a la seu del Parc de Recerca de la UAB.

La iniciativa, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, pretén disposar d’una anàlisi de contrast entre l’oferta i la demanda de l’FP al territori des d’una mirada estratègica i de projecció de futur.

Sant Cugat Empresarial participa en una sessió de treball del projecte de Mapeig de l’oferta de formació professional de l’àmbitB30