Jaume Vives no es presentarà a la reelecció com a president de l’Associació Sant Cugat Empresarial, entitat que ha liderat en els darrers tres anys. L’actual mandatari ha anunciat la seva decisió en la Junta Directiva celebrada aquest dijous a les instal·lacions d’Esade Sant Cugat.

Durant la reunió celebrada aquest matí, s’han formulat els comptes de l’exercici 2023 que es posen a disposició dels socis per a la seva aprovació si s’escau en la propera Assemblea a celebrar el proper 15 de febrer.

La Junta Directiva ha aprovat també, sotmetre a votació de l’Assemblea el fet que els períodes de mandat siguin de quatre anys en lloc dels tres actuals.

Tot seguit, s’ha produït la dissolució de l’actual Junta Directiva per expiració del mandat actual, i s’ha formalitzat l’obertura oficial de la convocatòria del procés electoral i el període de presentació de candidatures per a la renovació de la Junta Directiva.

El termini de presentació de les candidatures s’ha fixat fins el dia 14 de febrer a les 12h. Les presentacions es poden realitzar telemàticament, via mail, a gerencia@santcugatempresarial.cat.

Jaume Vives no es presentarà a la reelecció com a president de l’Associació Sant Cugat Empresarial