CM portada.1.1.1.1El dia 11 de febrer es va formalitzar mitjançant un conveni la col·laboració que el Taller Jeroni Moragas, l’Ajuntament de Sant Cugat i la Fundació Sant Cugat Actiu per al desenvolupament del programa Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa” a Sant Cugat del Vallès. Incorpora té com a objectiu fomentar la contractació de col·lectius desfavorits, com persones amb discapacitat, aturats de llarga durada, joves en situació de vulnerabilitat o dones víctimes de la violència de gènere, entre d’altres. Amb la implicació activa del Taller Jeroni Moragas, el programa ha facilitat 101 llocs de treball a Sant Cugat durant el 2013 gràcies al compromís de 43 empreses
de la zona.

El Taller Jeroni de Moragas és associat a Sant Cugat Empresarial. Cristina Monteagudo n’és la gerent.

La suma d’esforços entre el sector públic, el sector privat i el tercer sector en favor de la integració laboral de persones desfavorides busca propiciar la creació
d’un territori socialment responsable a Sant Cugat. Quin és el paper del Taller Jeroni Moragas en aquest projecte?

El paper del Taller Jeroni de Moragas es fonamental per assolir aquest objectiu. Som una entitat arrelada al municipi, amb una llarga trajectòria integradora en l’àmbit laboral, principalment amb el col·lectiu de la discapacitat i la malaltia mental, però també amb altres grups i col·lectius de persones desfavorides. Comptem amb un equip de treballadors especialitzats (psicòlegs, integradors socials, educadors socials i tècnics Cristina MonteagudoGerent de Taller Jeroni de Moragas El Taller Jeroni Moragas, una entitat arrelada al municipi y amb una llarga trajectòria integradora en l’àmbit laboral, promou el projecte Incorpora, un programa que planteja un concepte innovador de la integració laboral.

Entrevista amben inserció laboral), alhora que també tenim solvència tècnica en la gestió d’empreses i comptem amb col·laboradors que estan vinculats al món empresarial i que coneixen les seves necessitats. Aquest és el nostre punt fort, i possiblement diferencial, que dóna valor i contingut a la feina d’integració laboral que estem desplegant.

En què consisteix el programa Incorpora d’integració de col·lectius desfavorits al món laboral?

El Programa Incorpora és una iniciativa de la Fundació “la Caixa”, que treballa de manera coordinada amb empreses i persones beneficiàries. Per una banda, ofereix a
les empreses un servei gratuït d’assessorament i suport facilitant la recerca i selecció de personal, estudiant la necessitat de cada oferta laboral, buscant el perfil adient i facilitant candidats que són seleccionats tenint en compte les seves competències i habilitats i la seva situació de risc d’exclusió. Per altra banda, ofereix a les persones que estan en situació de risc d’exclusió del mercat laboral, un camí, una oportunitat, per aconseguir la inserció en el mercat de treball.

Llegeix més