helena2L’increment de l’esperança de vida a tot Europa és una realitat que obliga a replantejar els serveis adreçats a la gent gran i, en especial, els directament relacionats amb equipaments per a aquest col·lectiu. Cada vegada més es requereix un model d’habitatges que afavoreixen l’autonomia personal respectant l’espai vital de les persones en un entorn amb serveis de suport social i de suport personal que afavoreixin la qualitat de vida.

Cugat Natura ha adoptat el mètode nòrdic de solucions integrals en el model d’habitatge per a sèniors que promou especialment el desenvolupament de l’envelliment actiu i la socialització.

Helena Aranyó és la directora d’Apartaments Cugat Natura. L’empresa és associada a Sant Cugat Empresarial.

La política d’habitatge a Europa es caracteritza per la seva diversitat i, de fet, no existeix un model únic de concepte d’habitatge social. Cada país segueix criteris, i enfocaments diferents d’acord amb els diferents models de l’Estat del Benestar. En quina direcció van les noves tendències en habitatge per a la gent gran a Catalunya?

Contribuir a gaudir d’un envelliment actiu i de forma autònoma, amb un respecte absolut a l’espai vital de cada persona, i amb un servei complet de suport integral al darrere, respon a una demanda cada vegada més gran per part de la població sènior. Una tendència que prové dels països nòrdics.La evolució de la població en els pròxims anys ens portarà a un escenari amb una majoria de població major de 65 anys. De fet, es preveu que en set anys hi haurà més de 1.300.000 de persones majors de 65 anys a Catalunya, xifra que es duplicarà en un període de 30 anys. Governs i estaments de diferents països europeus i Catalunya són molt conscients d’aquest fet i estan promovent polítiques socials i d’habitatge per gent gran per poder donar resposta a aquestes previsions. Catalunya disposa de tot un conjunt d’establiments residencials, de titularitat pública o privada, com residències assistides, llars residències, centres de dia i habitatges tutelats o amb serveis per poder cobrir les diferents necessitats i situacions familiars de les persones grans de Catalunya. No obstant això, les polítiques d’habitatge per a gent gran al nostre país també estan rebent l’impacte de les retallades pressupostaries derivades de la situació de crisi econòmica.

Segueix llegint l’entrevista