Marc Velasco - MarcoveGrup MARCOVE, fundat al 1968, és una empresa familiar dedicada a la promoció i la construcció d’immobles.

En la seva dilatada experiència ha executat projectes de tot  tipus: hoteleres, industrials, residencials, etc. En els darrers anys el grup, amb visió de  futur, ha adoptat per una nova estratègia que aporta alt valor afegit al mercat, als  ciutadans i al territori. El Grup ha iniciat amb força la CASA ECO A MIDA.

Grup MARCOVE és associada a Sant Cugat Empresarial. Marc Velasco n’és el seu
Gerent.

Llegeix l’entrevista