Helena Aranyó, Responsable de Relacions Institucionals de FIATC Residències

Entrevista amb Helena Aranyó, Directora del complex d’apartaments per a sèniors Cugat Natura i Responsable de Relacions Institucionals de FIATC Residències. Aranyó exerceix com a vocal de la Junta Directiva de SCE.

– Quina és l’activitat de l’empresa? ¿I la seva principal línia de negoci?

L’empresa FIATC Residències ofereix serveis i habitatge a persones majors de 65 anys en els seus centres operatius a dia d’avui a Sant Cugat, Cornellà i Mollet del Vallès. Els propers anys tenim previst créixer en equipaments residencials a raó de 2 centres més a Barcelona, 1 segon a Mollet del Vallès i 2 a la comunitat Valenciana (concretament a Alacant i Elx).

Actualment oferim un total de 526 places residencials i en els propers 2/4 anys tenim previst oferir-ne 836 més, en total 1.362 places residencials i 200 més de centre de dia entre tots els nous centres, per tant un total d’aproximadament 300 places de centre de dia.

A nivell de professionals, ara mateix donem feina als nostres centres a 240 persones i, en els propers 2/4 anys, es crearan aproximadament uns 360 nous llocs de treball, per tant en total oferirem uns 607 llocs de feina.

– Quin és el valor diferencial de l’empresa?

Des de FIATC Residències tenim especial cura en oferir els millors espais i serveis als nostres grans i, per aquest  motiu, destinem temps i recursos per desenvolupar metodologies pròpies per tal d’avançar-nos a les necessitats d’aquest col·lectiu.

A dia d’avui tenim incorporat en estructura un equip d’arquitectes i dissenyadors per tal de garantir els millors espais, usos i mobiliari per gent gran.

També hem tancat vàries aliances amb aquest propòsit. A finals del 2017 vàrem signar un acord de col·laboració amb la Fundació Salut i Envelliment de la UAB per treballar tots els aspectes relatius a la innovació en els nostres centres de forma àgil, segura i contrastada en totes les seves fases per professionals reconeguts en el sector que ens ajudessin a avançar en el procés i validessin tots els passos.

A dia d’avui tenim actiu un Comitè d’Innovació Assistencial i un Comitè d’Ètica que vetlla per les bones pràctiques del grup i progrés en la millora de la qualitat de vida del residents.

Des del Comitè d’Innovació Assistencial es treballen metodologies basades en l’autoavaluació exhaustiva dels procediments i actuacions relacionades amb l’atenció centrada en la persona (AEACP) en el mitjà institucional.

Un altre dels distintius de FIATC Residències és oferir solucions més enllà de la seva pròpia activitat per afavorir les necessitats de les persones grans i l’accés als centres del grup.

Entre aquestes es poden destacar, per posar un parell d’exemples, l’acord signat amb PENSIUM que ofereix finançament alternatiu a les persones grans, per poder fer front al cost econòmic de la seva plaça residencial, mitjançant el lloguer del seu immoble de propietat que gestiona PENSIUM directament i sense que l’usuari i la família se’n hagi d’ocupar o es vegi abocat a perdre la propietat. A més, la operació es revocable en qualsevol moment i es pot cancel·lar durant la seva vigència.

També es destacable l’acord signat amb QUIDA que ofereix atenció domiciliaria i suport, previ a ingrés, en un centre residencial del grup. També ofereix personal de suport per dur a terme gestions d’usuaris fora del centre o inclús material ortopèdic si és precís.

Recentment hem obtingut l’Etiqueta Responsable que és un distintiu que reconeix al grup com a una empresa socialment responsable.

En definitiva, el grup vetlla en tot moment pels interessos dels seus usuaris i no només per fer les coses bé, sinó per fer-les millor cada dia i avançar-se a les necessitats dels seus residents. FIATC Residències està molt al cas de les novetats i avenços, en matèria de nous models emergents per gent gran en d’altres països més avançats, sense perdre mai de vista la seva filosofia.

– Quina és la vostra filosofia?

Garantir un servei de qualitat centrat en la persona, que la faci sentir com a casa i millori la seva qualitat de vida.

Ser pioners en l’atenció a les persones grans dissenyant un model assistencial propi que ens identifiqui com a referents en el sector.

Tenir una clara orientació a la persona amb compromís, respecte, treball en equip, professionalitat, ànim de millora, honestedat, transparència i integritat (serien els principals valors de grup).

– Com visualitzes el futur del sector?

El visualitzo molt potent. Els propers anys s’anirà invertint de forma progressiva la piràmide de població i hi haurà moltes més persones majors de 65 anys en contraprestació amb la gent més jove, sobretot als països més desenvolupats. Per donar algunes dades, l’any 2050 una tercera part dels espanyols tindrà més de 65 anys.

Actualment l’edat mitjana de la població espanyola és de 43.1 anys (Font: INE, Dades de gener 2018). Les previsions de l’INE apunten a que, en un parell d’anys, el 20% dels espanyols tindrà més de 65 anys. L’any 2030, la mitjana augmentarà al 25% i en el 2050 arribarà al 35%. Espanya serà aleshores el segon país més envellit del món, per darrera de Japó, i hi haurà 76 jubilats per cada 100 habitants en edat de treballar.

Aquestes dades ens duran a pensar en una societat en la que l’envelliment de la població suposarà un repte, però també obrirà un ventall d’oportunitats. De fet, l’economia de la longevitat a EEUU, és a dir, aquella enfocada a les persones majors de 50 anys, genera un PIB de 6,3 bilions d’euros, segons un estudi realitzat per Oxford Economics i la AARP (la principal associació de persones grans de EEUU). Si fos un país, seria la tercera economia més gran del mon.

Un dels principals camps de millora serà el dels nous entorns d’habitatge. En aquest sentit, les noves residències i apartaments amb serveis per gent gran s’aniran adaptant progressivament a aquests canvis amb l’objectiu d’oferir espais a mesura del client i sistemes de gestió adaptats a les preferències dels usuaris. Hi haurà gent que preferirà quedar-se al seu domicili particular amb més suport o monitoritzats. Per aquests casos, les noves tecnologies seran un bon aliat.

– Creus que les dones tenen més obstacles per accedir a llocs directius?

Si, crec que si. Arrosseguem formes de fer i de veure les coses molt arrelades en les empreses i grups empresarials des de fa generacions, des de sempre. El paper de la dona val a dir que també ha anat canviant molt les darreres dècades i, ara per ara, la dona està en posició de poder oferir professionalment el mateix que un home.

En la meva opinió, és una pena que en determinats sectors encara no se’n adonin de que l’equilibri sempre és el millor. Això no vol dir que ara hagin de portar les empreses només dones, perquè no ho han fet fins ara i ara toca, sinó que haurien de portar-les 50/50 doncs l’equilibri sempre dona els millors resultats. Dit això, i contestant a la vostra pregunta, si, definitivament si. Penso que hi ha empreses que s’han posat les piles per aconseguir aquesta paritat i d’altres que encara no ho han fet i tenen una mínima presència de dones en els consells d’administració i en llocs de responsabilitat i, en aquests casos, les dones ho tenen molt més complicat per accedir a aquestes posicions i, inclús demostrant el que valen, no se’ls hi permet sobrepassar el ja tan conegut sostre de vidre.  Però, com tot, és qüestió de temps. A la junta directiva de SCE s’han anat incorporant progressivament més dones per tal d’arribar a assolir aquest 50/50. És una bona forma de donar exemple als nostres associats i a la societat en general.

– Per què recomanaries associar-te a una organització com Sant Cugat Empresarial?

En la meva opinió es totalment recomanable per varis motius. Primer per solidaritat amb el territori i amb l’associació que representa el teixit empresarial i vetlla pels seus interessos.

Segon, per tenir a dir i estar més informat de tot el que es produeix en benefici de les empreses de proximitat.

Tercer, per gaudir de major i millor visibilitat local i poder participar en les trobades amb empresaris propers amb interessos comuns i poder fer networking en benefici de totes les parts. Qualsevol associat també es pot beneficiar dels espais publicitaris de la web de SCE, sobretot els dissenyats per oferir promocions d’empreses associades per tal d’accedir a tota la xarxa de contactes amb major facilitat i tenir molta més visibilitat local.

SCE també pot oferir altres serveis d’assessorament personalitzat i donar suport en funció de les necessitats de cada empresa, sobretot en el cas d’emprenedors, micro i petita empresa que a vegades no tenen prou recursos. En definitiva, no dubtaria ni un moment d’associar-me per beneficiar-me de totes aquestes avantatges.