Roundcube Webmail    MailEl dia 29 d’abril va iniciar la seva singladura VIAempresa, el diari empresarial de Catalunya. Un diari digital, en línia, multicanal i amb actualització diària i a temps real. Un projecte innovador i amb gran potencial. Des de Sant Cugat, una aposta pel periodisme econòmic i empresarial de qualitat i en clau territorial catalana. Es tracta del nou projecte empresarial de Premsa Local Grup de Comunicació.

El grup, que ha consolidat la seva activitat en el món editorial després de 25 anys de
trajectòria, edita el Diari de Sant Cugat, la revista B30, el diari digital Via Empresa i el Tot Sant Cugat Premsa Local Grup de Comunicació és associada a Sant Cugat Empresarial. Ramon Grau n’és el president i editor.

ƒQuin espai ocupa VIAempresa en el mercat de la informació empresarial?

Viaempresa com a diari empresarial de Catalunya crec que es un projecte singular i avui en el mercat no en trobarem cap més. Parlar en clau empresa dels emprenedors que fan coses, de les empreses que creixen, donar pautes per a la millora del teixit productiu del país i sempre tenint en compte la diversitat del
territori i mirar de fer-ho en clau positiva, no hi és en l’actual panorama de mitjans.

ƒQue ha motivat al grup Premsa Local a liderar un projecte editorial d’àmbit català?

Les empreses hem d’impulsar nous projectes, i més en el nostre sector. Hem d’evolucionar i això és el que hem fet des de la B30 i ara amb VIAempresa. Passem
d’un mitjà de periodicitat mensual, amb suport paper i en un àmbit territorial concret com es el Vallès, a un mitjà digital per arribar més i millor al nostre públic
que són la gent d’empresa, ampliar l’àmbit territorial a tot Catalunya i amb una periodicitat diària. La subscripció a VIAempresa es gratuïta, només cal registrar-se
per rebre-la cada dia. ƒ

Què significa per al grup Premsa Local el llançament de VIAempresa?

És un repte molt gran i en un moment gens fàcil. Però de la mateixa manera que dels fracassos en surten noves oportunitats, dels moments de crisi com l’actual, en
surten projectes que, si funcionen, tenen moltes possibilitats de creixement. La revista B30 de la que ens sentim molt satisfets, va començar fa sis anys quan la crisi econòmica començava a ensenyar la cara. La vida continua i no podem parar.

Segueix llegint l’entrevisa