logo-amatL’empresa familiar Amat Immobiliaris, que recentment ha celebrat el seu 65è aniversari, s’ha convertit en una de les empreses de referència del sector immobiliari català, especialment per la seva trajectòria, capacitat innovadora i alt potencial de creixement.

Per afrontar el seu creixement, l’empresa ha emprès nous reptes d’ampliació de serveis i de xarxa de professionals.

Més informació