Aquest divendres Sant Cugat Empresarial ha organitzat una nova edició dels SCE Esmorzars Empresarials, on l’associada Ethical Strategists ha estat la protagonista, amb la ponència ‘El Compliance com a eina de gestió empresarial eficaç’.

L’acte, celebrat a les instal·lacions del QGAT Restaurant, Events & Hotel, s’ha iniciat amb la benvinguda del president de Sant Cugat Empresarial, Jaume Vives, que ha introduït la temàtica de la ponència.

Jaume Vives, SCE Esmorzars Empresarials

La trobada empresarial ha comptat amb la participació dels socis directors d’Ethical Strategists, Xavier Irurita i José Alejandro Cuevas; i dels col·laboradors d’Ethical Strategists, Enric Nebot i Cristina Viñets.

L’eix central de la ponència ha versat sobre el Compliance com a element de suport a la gestió empresarial, a la llum de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

SCE Esmorzars Empresarials Compliance

Xavier Irurita ha fet una breu introducció a la importància del compliment normatiu i la lluita contra la corrupció a l’entorn empresarial. En la seva exposició, també ha parlat de l’evolució dels sistemes de gestió de Compliance, així com de les perspectives en la valoració de sistemes de gestió de Compliance per part de les autoritats i els tribunals.

Codi Ètic i Canal Ètic 

Per la seva part, José Alejandro Cuevas ha parlat del propòsit del codi ètic i el seu impacte en les organitzacions, i ha exposat els indicadors per valorar l’efectivitat del codi i el canal ètic.

jose alejandro cuevas SCE Esmorzars empresarials

A continuació, Enric Nebot ha fet una descripció de les certificacions i estàndars més reconeguts en el camp del compliment normatiu i la lluita contra la corrupció; mentre que Cristina Viñets ha fet referència a experiències pràctiques en la implantació de sistemes de gestió de Compliance (sector Real Estate i sector Financer).

L’acte ha finalitzat amb el torn de precs i preguntes dels assistents, i un esmorzar relacional.