Sin tituloSant Cugat Empresarial ha estat la primera institució a fer efectiu el seu enregistrament al Registre de Grups d’Interès, iniciativa aprovada definitivament aquest dilluns pel ple del reglament de creació i funcionament de la ciutat de Sant Cugat. D’aquesta manera, l’Ajuntament de la ciutat es converteix en el primer consistori en crear aquest registre que dóna compliment a la Llei de Transparència, i l’associació es converteix en la primera institució a fer efectiu un enregistrament.

Concretament, Sant Cugat Empresarial es troba, de manera específica, classificada a la categoria II, com a Sector empresarial i de base associativa, i la subcategoria III en el grup d’Associacions professionals, empresarials i sindicals.

El president de SCE, Joan Franquesa, ha ressaltat que des de la mateixa Associació es celebra una iniciativa com aquesta, tal i com ja es va fer en el moment en el que es va dur a terme la llei de transparència de manera similar a la d’altres alternatives europees i americanes. “Com a associació de lobbisme seriós, ens entenem com grup d’interès a dins d’un marc de democràcia, transparència i de la legalitat vigent”, ha afegit.