logo-globalmedLa consultora de direcció GlobalMed celebra 5 anys com a empresa acreditada en la Metodologia Internacional Belbin de Rols d’Equip i e-interplace. Utilitzant aquesta medodologia, la consultora col·labora amb l’empresa client a identificar els rols naturals dins d’un equip, a alinear-los i a potenciar-los en funció dels seus valors i projectes.

El resultat es tradueix en la constitució d’equips d’alt rendiment compensats amb rols complementaris que aporten millors resultats econòmics i no econòmics. Un sistema que ofereix les claus de per què uns equips directius tenen èxit i altres fracassen.

Amb una trajectòria de 18 anys d’activitat, GlobalMed va traslladar la seva seu principal a Sant Cugat l’any 2003 i fa cinc anys va obrir una oficina a Galícia, coincidint amb l’acreditació com a empresa especialitzada a constituir equips d’alt rendiment a les empreses utilitzant la metodologia Belbin.

Belbin és una metodologia basada en la teoria dels rols naturals d’equip, que identifica 9 models de comportament, que condicionen l’èxit o fracàs d’un equip, en funció de la capacitat de detectar, gestionar, coordinar i complementar les contribucions de cadascun d’ells.

És en el 1987, quan el Dr. Meredith Belbin va iniciar la seva investigació en l’actual Henley Business School de UK, en el marc del programa internacional “gerents de èxit amb potencial directiu”. Els diferents grups de treball participaven en simuladors de negocis, business cases i els resultats diferien molt entre uns i altres. Inicialment es va pensar en les diferències de coeficients intel·lectuals. 7 anys d’estudis d’alt nivell científic, van portar a demostrar que l’èxit dels equips es centra principalment en l’equilibri i compatibilitat dels rols naturals de cada membre dins de l’equip, més que en el seu intel·lecte. Aquest fet ha portat a milers d’organitzacions internacionals a confiar en la metodologia Belbin per a seleccionar i desenvolupar equips d’alt rendiment, construir relacions professionals més productives, incrementar el coneixement, eficàcia i eficiència dels seus col·laboradors, generar més confiança i comprensió en el funcionament dels equips i també per ajudar en els processos de selecció dels professionals.

Per a Concep Curet, sòcia-directora de Globalmed, “una de les característiques del mètode és que identifiquem el nostre rol natural, a partir d’una doble visió: per una banda, l’autoavaluació i per l’altra, la valoració per part d’altres persones del nostre entorn professional. Aquesta visió 360º permet validar i donar elevada fiabilitat als resultats i així aconseguir la creació d’equips d’alt rendiment

Belbin és molt més que un qüestionari de rols d’equip. És una eina fonamental que permet descobrir talents ocults, potenciar els nostres punts forts i alinear el rol funcional amb el nostre rol “natural” dins de l’equip. El rol “natural” és aquell que assumim amb total comoditat, que no ens costa, que ens motiva, que l’executem de forma eficaç i eficient i que ens condueix a aconseguir resultats excel·lents, tant a nivell personal, com d’equip de treball i d’empresa i amb el qual ens sentim satisfets i amb ganes d’aprendre més i més i ens permet créixer professionalment dins de la organització i dels projectes que desenvolupem.

Curet apunta que “els rols poden ser d’acció, de reflexió o socials, tenint un comportament tipus del cervell, coordinador@, monitor@-avaluador@, implementador@, impulsor@, investigador@ de recursos, especialist@, cohesionador@ o finalitzador@, segons la terminologia Belbin. Però tots ells són necessaris i contribueixen a l’èxit dels projectes, sempre que els combinis correctament, d’acord als valors, estil de la organització i dels projectes a desenvolupar. L’equilibri i la complementarietat és la clau de l’èxit”.