La instal·lació avança en la potenciació de cadenes logístiques més sostenibles amb l’increment del transport ferroviari i de les autopistes del mar.

El Port de Barcelona ha tancat l’any 2018 amb resultats rècord en els principals indicadors de tràfic i reforça el seu rol com a principal facilitador de l’activitat exportadora, dirigida a mercats cada cop més diversificats i llunyans. Els resultats de 2018 confirmen també l’impuls de la intermodalitat, amb un creixement significatiu del transport ferroviari i de les autopistes del mar, que contribueixen a potenciar la sostenibilitat de les cadenes logístiques que passen pel Port de Barcelona.

Durant l’exercici 2018, la infraestructura catalana ha canalitzat 67,7 milions de tones de tràfic total –que integra totes les modalitats de càrrega- una xifra que suposa un increment del 10% respecte a 2017 i que marca un nou rècord en la sèrie històrica del Port.

El resultat ha estat motivat, en bona part, per l’excel·lent evolució del tràfic de contenidors, el més representatiu de l’economia de l’entorn, que ha superat els 3,4 milions de TEU, amb un increment del 15%. Aquest creixement resulta encara més significatiu si tenim present que es produeix sobre el potent augment de 2017 (+32,5%), quan Barcelona va esdevenir el port europeu de més creixement.

En aquest apartat, destaca el bon resultat dels contenidors de transbordament –aquells que són descarregats per tornar-se a embarcar a la seva destinació final-, que augmenten un 35%. També avança amb tònica alcista la càrrega contenitzada de comerç exterior, molt especialment les exportacions. Així, el Port de Barcelona ha canalitzat 752.915 TEU d’exportació, amb un increment del 6,6% respecte l’any passat. Les importacions (580.892 TEU) també avancen amb signe positiu, amb un augment del 3,5%.

Mercats més dinàmics

Tot i que la Xina es consolida com el principal soci comercial del Port (el 25% dels contenidors que passen per la instal·lació tenen el gegant asiàtic com a origen o destinació), destaca la diversitat de mercats que intercanvien béns i productes amb la capital catalana. Aquesta varietat també s’observa entre els països que registren un major dinamisme en el seu comerç amb el Port: Algèria (+45%), Estats Units (+18%), l’Índia (+4,4%), Mèxic (+12,6%), Vietnam (+27,5%), Tailandia (+18,7%) i Egipte (+14%).

A més dels resultats històrics en tràfic total i tràfic de contenidors, el 2018 s’ha produït un tercer rècord d’activitat: el dels líquids a granel, que amb 15,2 milions de tones (sobretot d’hidrocarburs), han crescut un 5,2%. Per volum, el producte més rellevant és el gas natural (+3%), seguit de la gasolina (+12,6%). Els biocombustibles, però, són el líquid a granel que més ha augmentat (+34,8%).

En canvi, els sòlids a granel i els vehicles han experimentat una certa reducció d’activitat respecte a l’any anterior. Les mercaderies sòlides a granel, amb 4,2 milions de tones registrades, han disminuït (-4,7%) principalment pel descens de les exportacions de ciment.

D’altra banda, durant l’any 2018 el Port de Barcelona ha registrat un tràfic de vehicles de 810.218 unitats, un 3% menys que l’exercici anterior. A aquest resultat ha contribuït el retrocés de les importacions i, en menor grau, el de les exportacions.

Cadenes logístiques més eficients i ‘netes’

El Port de Barcelona també ha registrat resultats rècord pel que fa a la intermodalitat i, en concret, al transport ferroviari –tant de contenidors i vehicles que arriben i surten del recinte portuari- i a les mercaderies que transporten les autopistes del mar.

D’una banda, el Port de Barcelona va sumar al 2018 un total de 262.379 TEU de transport ferroviari de contenidors (+7,7%). Aquest resultat ha fet créixer la quota ferroviària del Port fins al 13,3%. El tren també ha guanyat pes com a mitjà de transport per a l’arribada i sortida de vehicles a les terminals portuàries. En total, el transport ferroviari d’automòbils ha superat les 263.900 unitats (+11%), resultat que ha elevat la quota ferroviària de vehicles al 36,2%. L’any 2018 els serveis ferroviaris del Port de Barcelona van permetre estalviar un total de 55.200 tones de CO2.

Les autopistes del mar, línies regulars que connecten Barcelona amb diverses destinacions d’Itàlia i del nord d’Àfrica, han avançat al 2018 de manera molt positiva i han permès desviar prop de 150.000 camions de les carreteres al mode marítim, més sostenible en termes econòmics i mediambientals. Aquesta xifra suposa un increment del 7% de les mercaderies transportades pels serveis marítims de curta distància que enllacen regularment amb ports com Civitavecchia, Gènova, Savona, Livorno, Porto Torres, Tànger, Argel i Tunisia.

El 44% de creueristes arriben en temporada baixa

Durant l’any 2018 el Port de Barcelona ha rebut un total de 4,4 milions de passatgers (+8,6%), xifra que marca un nou màxim en la sèrie històrica de la instal·lació. D’aquest volum, 1,4 milions viatgers (+2%) van ser usuaris de ferris de línia regular (amb les Illes Balears, Itàlia o el nord d’Àfrica), i 3 milions van ser creueristes (+12%). Cal destacar l’impuls de dos tipus de creueristes: els de port base (aquells que inicien i finalitzen el seu recorregut a Barcelona) i els que arriben en temporada baixa.

Els passatgers de port base, que fan una major aportació econòmica a l’entorn, han crescut un 16%, el doble que els que només fan escala d’un dia (+8%). D’altra banda, els creueristes que arriben en temporada baixa han augmentat un 17% i ja suposen el 44% del total de passatgers de creuers que visiten la ciutat.

Resultats econòmics

Pel que fa als resultats econòmics, al 2018 el Port de Barcelona ha assolit 173,5 milions d’euros d’import net de xifra de negoci, un 4% més que a l’exercici anterior. Els beneficis de l’entitat han sumat 53,7 milions d’euros (+8%), mentre que el cash flow s’ha situat en 102,5 milions (+4%). Aquesta capacitat de generació de recursos permet fer front als reptes d’inversió del Port.

Destaca la important reducció de l’endeutament (-30%) que el Port de Barcelona ha aconseguit durant 2018. Aquesta disminució ha estat possible gràcies a la cancel·lació anticipada al 2018 de 66,3 milions d’euros de dos préstecs subscrits amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI).  Així, l’endeutament de l’entitat se situa en 196,7 milions d’euros, que representen el 14% dels fons propis del Port.

Podeu trobar la presentació completa de resultats del Port de Barcelona 2018 al següent enllaç:

http://www.portdebarcelona.cat/resultats2018

Font: Port de Barcelona