CMIT.1.1.1Consultoria MIT (CMiT) ha participat en el desenvolupament d’un estudi sociològic pioner sobre els beneficis de la creativitat en l’educació que ha estat encarregat per l’empresa KH Lloreda i que s’ha realitzat conjuntament amb MCS Opinion Media Consulting i Paradigma La investigació posa de relleu, entre altres aspectes, que per al 64% de les famílies, la creativitat és útil per desenvolupar la potencialitat dels nens i per al 35% es pot aplicar a qualsevol professió i no només a activitats artístiques. En aquest context, la creativitat s’assimila a la capacitat emprenedora i les habilitats que ajuden a fer front a situacions no previstes.

Ubicada a Sant Cugat del Vallès, Consultoria MiT és una empresa especialitzada en la creació, gestió, transferència i avaluació de coneixement aplicat per a institucions públiques, empreses i entitats socials. La consultora utilitza les tècniques d’investigació social, tant quantitatives com qualitatives, en els seus processos de recerca i anàlisi per desenvolupar projectes d’alt valor afegit.

El context actual fa que la informació professionalitzada i de qualitat esdevingui un element central en els quals s’han de basar els processos de presa de decisió de tota l’organització. Es per aquest motiu que és imprescindible transformar la informació en coneixement per tal d’assegurar la correcta presa de decisions i comunicar amb les màximes garanties, segons Blanca Moreno, directora de Consultoria MIT.

Més informació