Joana Corominas UAVDI

El projecte UAVDI Catalònia ha estat el guanyador de la primera edició del premi RSC Sant Cugat Empresarial. L’Assemblea General de Sant Cugat Empresarial de 2019 va aprovar que l’1% del pressupost de l’associació sigui destinat com a donació de RSC a una entitat o projecte social. En aquest sentit, Catalònia Fundació Creactiva i el seu projecte UAVDI van ser escollits entre d’altres propostes de la junta directiva, per rebre aquesta donació. Joana Corominas, és la directora del Programa Unitat d’Atenció a Víctimes amb Discapacitat Intel·lectual (UAVDI).

– Moltes felicitats per aquest guardó. En què consisteix el projecte UAVDI Catalònia?

Es tracta d’un recurs, pioner a Catalunya, especialitzat en donar atenció i suport a les víctimes de qualsevol tipus d’abús i maltractament amb discapacitat intel·lectual. Bàsicament, el que fem és a través de la figura del facilitador acompanyar a la persona amb discapacitat en tots els processos policials i judicials, i aportar-li els suports necessaris perquè hi pugui accedir en les òptimes condicions. Aquest facilitador no deixa de ser un intèrpret de la persona amb discapacitat amb els diferents operadors jurídics i policials.

– Quan dius suports a què et refereixes?

Les persones amb discapacitat intel·lectual, poden tenir dificultats per exemple en explicar quan o a on va succeir l’abús, per la seva limitació en incardinar el temps i l’espai. Però si li donem certs suports, com per exemple dibuixar-li una línia del temps amb diferents esdeveniments coneguts i importants per ella, com el seu aniversari, hivern, estiu, etc… pot ser capaç d’ubicar en quin marge de temps va passar, i això pot facilitar la seva investigació i que aquell procés policial i judicial no acabi arxivant-se per manca d’informació o per incoherències en el discurs com sol passar en aquests casos per la seva complexitat en la declaració del testimoni. Aquesta línia del temps seria el suport per aquella persona en concret, però això ho apliquem a cada necessitat per cada una de les àrees implicades en la capacitat de declarar, com la memòria episòdica, memòria semàntica, quantificació, seqüenciació, suggestionabilitat de la persona, etc, i ajudem també a formular les preguntes per treure la informació d’una manera que no condicioni la resposta i que la persona amb discapacitat per desitjabilitat social no respongui pel que creu que s’espera d’ell sinó pel que realment recorda del fet en qüestió.

– Qui forma part d’aquesta Unitat d’Atenció a Víctimes amb Discapacitat Intel·lectual?

De moment en forma part una psicòloga forense experta en discapacitat intel·lectual que té el suport també d’una psicòloga sanitària de la Fundació. Esperem poder créixer en un futur ja que actualment és un projecte que no està finançat per l’administració i que s’està assumint des de Catalònia Fundació Creactiva. El més important és que treballem molt coordinades amb els Mossos d’Esquadra i amb els serveis d’atenció a víctimes d’abusos que ens deriven aquells casos que detecten que tenen una discapacitat intel·lectual, ja siguin adults o nens.

– Parlem de Catalònia Fundació Creactiva, entitat associada a Sant Cugat Empresarial. Quina és la missió de la fundació?

La missió de la Fundació és la de donar un servei que satisfaci les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn de conducta o risc d’exclusió, al llarg de les seves vides als nostres centres i serveis fent-los sostenibles en el temps.

– Quina és la vostra filosofia?

Senzillament és una filosofia basada en fer felices a les persones que atenem, i com diu el director general de l’entitat, generar somriures.
I com ho fem? Ens basem amb un model d’atenció integral centrat en la persona, molt actiu, obert i inclusiu, en el que és primordial la individualització en el tracte, la participació i elecció de la persona, treballem per millorar la seva qualitat de vida tenint en comte els seus interessos personals i motivacions, la seva salut física, emocional i psicològica, i posant atenció a la seva conducta, i pretenem també provocar consciència social, promovent que les persones amb discapacitat siguin ciutadans actius, formin part de la comunitat, i tinguin les mateixes oportunitats.

– Actualment Catalònia Fundació Creactiva compta amb 19 centres, entre residencies, llars residencies, tallers ocupacionals i centres especials de treballs, i cuida l’atenció de més de 900 persones amb discapacitat intel·lectual. Com està afectant la Covid-19, al dia a dia de l’entitat?

La veritat és que el COVID ha afectat considerablement als centres, als serveis i a les persones ateses, des del propi virus que ha afectat a part dels nostres usuaris, amb els que és difícil mantenir confinaments, que portin mascareta, que entenguin què els hi passa….per les seves dificultats i pels seus propis trastorns conductuals, fins a un canvi en les seves vides al no poder fer sortides a la comunitat, no poder marxar a casa o passar a tenir vistes restringides dels familiars. Ha estat complicat abordar-ho però hem intentat reinventar-nos i reorganitzar circuïts, crear activitats dins els propis serveis, redecorar els espais vitals, fer videotrucades amb les famílies, i tot això coordinats a diari amb el departament de salut per tenir cura sobretot de la seva salut i preservant els possibles contagis no només dels usuaris sinó també dels professionals.

– Com s’està desenvolupant el procés de vacunació en els centres de Catalònia Fundació Creactiva?

Ara ja tenim pràcticament tots els usuaris vacunats i gran part dels professionals. S’ha fet poc a poc i en diferents fases ja que hem hagut de vacunar més de 800 usuaris de residències i més de 600 treballadors. Ara estem pendent de vacunar d’algunes segones dosis que ens falten i de començar a vacunar els usuaris de centres ocupacionals que viuen amb la família.

– Tot i un darrer any molt complicat com a conseqüència de la pandèmia, el passat mes de juliol vàreu rebre el Certificat Global Site de Bureau Veritas. Un guardó que reconeix la seguretat dels protocols davant la Covid-19, en els centres i serveis de Catalònia Fundació Creactiva.

Si, per nosaltres era important proporcionar als nostres treballadors, persones ateses, les seves famílies i als proveïdors, la tranquil·litat de que els nostres centres i serveis complien adequadament amb les directrius marcades per Sanitat a nivell de prevenció per minimitzar els riscos derivats del COVID-19 i que d’alguna manera quedés validat per un certificat que constatés la correcta implementació dels estàndards de seguretat i els protocols d’higiene, neteja i desinfecció en relació a les persones, processos i instal·lacions.

– Parlem del paper de la dona en l’àmbit laboral. Creus que les dones tenen més obstacles per accedir a llocs directius?

Crec que la participació de les dones en la direcció encara és molt minsa sobretot en alts càrrecs, la majoria de dones que ocupen càrrecs directius ho fan en posicions directives mitjanes. I penso que si que tenim més obstacles, i que aquests són de caràcter cultural i formen part de tots plegats, els prejudicis, estereotips i les percepcions que tenim tant els homes com les pròpies dones, que al final som els que generem les creences dins les empreses. Tot i així, els temps van canviant i cada vegada s’estan implementant polítiques i normatives per afavorir cada cop més la igualtat d’oportunitats i algunes empreses i sectors ja s’estan posicionant en aquesta línia.
Al cap i a la fi, crec que el que hem d’aconseguir es no necessitar normatives, polítiques o lleis de paritat, sinó que es valori als/les professionals independentment del seu gènere o cultura, i entre tots, puguem avançar en un món equilibrat i just