franquesa150Sant Cugat Empresarial i ESADECREAPOLIS han signat un conveni de col·laboració per al desenvolupament conjunt d’activitats relacionades amb el foment de la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria orientades a afavorir la millora competitiva de les empreses residents al parc d’innovació ESADECREAPOLIS i, en general, el dinamisme empresarial a través de projectes basats en la innovació orientats al conjunt de les empreses de la demarcació territorial de Sant Cugat.

Per part de Sant Cugat Empresarial ha signat el conveni Joan Franquesa, president de l’associació, i per part d’ESADECREAPOLIS, Edgar Jordà, gerent del parc d’innovació. En virtut del conveni, ambdues institucions treballaran en cooperació i organitzaran conjuntament activitats orientades a promoure, per una part, les accions d’internacionalització que formin part del pla de promoció de la internacionalització de Sant Cugat Empresarial d’especial interès per a les empreses innovadores instal·lades en el centre d’ESADECREAPOLIS i, per l’altra, per promoure l’emprenedoria i la consolidació de nous projectes empresarials de base innovadora.

Al mateix temps, ambdues institucions –que van signar el conveni en el marc d’una trobada que va tenir lloc el 22 de juny de 2015- promouran entre el col·lectiu empresarial activitats d’innovació dins dels àmbits de la sostenibilitat, tecnologia, tercera edat, salut, wellness, canvis socio-demogràfics i lleure, així com d’altres tendències de futur que es puguin detectar al mercat, així com la divulgació de projectes i models de gestió que impliquin processos d’innovació.

Nova seu de Sant Cugat Empresarial

En el marc del conveni signat, que té una durada de cinc anys, Sant Cugat Empresarial establirà la seva seu operativa a les instal·lacions d’ESADECREAPOLIS (Avinguda Torreblanca, 57) a partir de l’u de setembre de 2015.

Sobre SANT CUGAT EMPRESARIAL

Sant Cugat Empresarial és l’associació multisectorial que representa a la micro, petita, mitjana, gran empresa i emprenedoria amb interessos i vinculacions comercials i empresarials a Sant Cugat i la seva àrea d’influència, i actua com a interlocutor i defensor dels interessos de les empreses associades davant de les Administracions i altres estaments públics i privats. Amb la signatura d’aquest conveni, Sant Cugat Empresarial potencia els vincles amb les entitats vinculades amb la promoció econòmica i el foment de l’activitat empresarial, especialment les ubicades en l’àmbit de la demarcació de Sant Cugat Empresarial per afavorir la complementarietat i les sinèrgies que afavoreixin el suport a les empreses de la demarcació. Precisament, l’associació va contribuir a l’establiment d’ESADECREAPOLIS a la ciutat, essent-ne soci fundador i membre permanent, amb veu i sense vot, del Consell d´Administració.

Signatura-conveni-SCE-ESADE