Aquest dilluns una comitiva de Sant Cugat Empresarial, encapçalada pel seu president Jaume Vives, ha visitat les instal·lacions d’Epson Ibérica de la mà del seu CEO Ernest Quingles. Durant la visita, ha quedat clara la proposta de valor d’Epson en recolzar la transformació digital responsable de les empreses, amb tecnologies més sostenibles, energèticament eficients i de més alt rendiment en la línia de l’economia circular, la reducció de residus i de la petjada mediambiental.

Sant Cugat Empresarial realitza una visita institucional a les instal·lacions d’Epson

L’acte s’emmarca dins d’una nova etapa de visites institucionals de Sant Cugat Empresarial a les empreses associades, per donar a conèixer les seves inquietuds, observacions i aportacions empresarials a Sant Cugat del Vallès.

Sant Cugat Empresarial realitza una visita institucional a les instal·lacions d’Epson

Sant Cugat Empresarial realitza una visita institucional a les instal·lacions d’Epson

Epson té la seva seu central per a Espanya i Portugal a Sant Cugat del Vallès, des d’on fa arribar la seva proposta de tecnologia sostenible per a millorar la qualitat de vida de les persones i les empreses, centrada en cinc grans àmbits: impressió sostenible (amb una proposta que permet reduir calor i residus, per a mitigar l’impacte sobre el mediambient, veure www.epson.es/heat-free); videoprojecció interactiva i col·laborativa (per a garantir la necessitat d’hibridesa actual en empreses i sector educatiu, fusionant la connectivitat i la productivitat presencial, veure www.epson.es/proyectores-interactivos); robòtica industrial (garantint l’optimització de processos en la cadena productiva de les empreses www.epson.es/robots); dispositius intel·ligents i sensors (per avançar en l’establiment de la realitat augmentada com a eina de suport remot www.epson.es/moverio) i l’economia circular del paper (encapçalada pel gran desenvolupament de PaperLab, que permet generar paper nou a partir dels propis residus de paper d’una empresa, reintroduïnt-ho als seus processos www.epson.es/paperlab).

En paraules de Ernest Quingles, CEO d’Epson França, Espanya i Portugal, “nosaltres treballem per a garantir un millor futur de les empreses i les persones, a través de la cocreació i el desenvolupament de tecnologies clarament diseenyades per a minimitzar l’impacte mediambiental en l’àmbit empresarial i domèstic. Volem augmentar la productivitat i la qualitat de servei de les empreses i sectors del nostre país, tot col·laborant al benestar i la desacceleració del canvi climàtic. Perquè és de vital importància que persones i empreses prenguin les decisions encertades, cal que conseguin que hi ha propostes tecnologies per dur a terme la necessària transformació digital, que també permeten reduir considerablement residus, consum energètic i, per tant, l’impacte mediambiental”.