image004Amb l’objectiu de mostrar obres dels fons del Museu del Monestir i el Museu Nacional d’Art de Catalunya procedents de l’antic monestir de Sant Cugat, contextualitzant-les en l’època en què foren concebudes i donar-les a conèixer al públic actual mitjançant un relat expositiu rellevant, els Museus de Sant Cugat proposen l’organització d’una important exposició al Claustre del Monestir durant la primavera de 2015.

Per tal de materialitzar aquesta iniciativa, els Museus de Sant Cugat demanen el suport d’empreses i organitzacions mitjançant patrocini i/o col·laboració.

Formes de patrocini/col·laboració:

aportació monetària
assumpció de la producció expositiva
assumpció de l’assegurança o el transport
assumpció del disseny gràfic

Podeu consultar més informació sobre aquest projecte en el document adjunt

Les empreses interessades poden contactar amb Lluís Campins, director dels Museus de Sant Cugat, al telèfon 936 759 951 o e-mail lluiscampins@santcugat.cat