Aquest dimecres s’ha celebrat en sessió ordinària la Junta Directiva de Sant Cugat Empresarial, a les instal·lacions d’Esade Sant Cugat.

Durant la sessió, s’ha aprovat la proposta de pressupost per a l’exercici 2024, amb un resultat positiu de 1.264€. La proposta reflecteix una gestió prudent per part de la nova Junta Directiva per absorbir les pèrdues del darrer exercici i aconseguir un resultat positiu que era l’objectiu plantejat. Aquest enfocament garanteix l’estabilitat financera de l’associació i estableix les bases per a un creixement sostenible en el futur.

La proposta serà posada en consideració dels socis en una Assemblea Extraordinària on s’adaptaran alguns articles estatutaris. L’acte es durà a terme el proper dijous 16 de maig a partir de les 9:00 hores al QGAT Restaurant Events & Hotel.