El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts una moratòria de 6 mesos sense interessos per al pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social d’autònoms i pimes, encara que amb algunes condicions.

En concret, segons recull el Reial decret, el període de meritació en cas d’empreses estarà comprès entre abril i juny de 2020, mentre que en el cas d’autònoms estarà comprès entre maig i juliol de 2020.

Així mateix, es permetrà que les empreses i autònoms que no tinguin en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social puguin sol·licitar fins al 30 de juny de 2020 l’ajornament del pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, que hauran d’ingressar entre els mesos d’abril i juny de 2020 sense interessos.

D’altra banda, el Reial decret estableix que es facilitarà a les empreses i autònoms la realització de gestions amb la Seguretat Social, la qual cosa permet a empreses i gestories utilitzar el sistema de remissió electrònica de dades (RED) per a efectuar per mitjans electrònics les sol·licituds i altres tràmits corresponents als ajornaments en el pagament de deutes, les moratòries en el pagament de cotitzacions i les devolucions d’ingressos indeguts de la Seguretat Social.

Línia d’ajuts de la Generalitat per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

Aquest dimecres 1 d’abril, el Govern català té previst obrir el període per tramitar els ajuts per a les persones treballadores autònomes, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.