Aquest dimecres s’ha celebrat en sessió ordinària la Junta Directiva de Sant Cugat Empresarial, a les instal·lacions d’Esade Sant Cugat.

Sant Cugat Empresarial també reclama una reforma del sistema de finançament

Sant Cugat Empresarial s’ha adherit a la declaració signada per 21 entitats empresarials catalanes que reclamen una reforma ambiciosa de l’actual sistema de finançament de Catalunya. El manifest proposa corregir la situació mitjançant un nou model de finançament, ja sigui un model federal o un pacte fiscal, o mitjançant una profunda reforma del model actual, que garanteixi l’autonomia financera, millori la capacitat de gestió i recaptació tributaria i asseguri el principi d’ordinalitat. A més, reclama una reforma basada en els principis de transparència, equitat i eficiència, per impulsar el progrés econòmic de Catalunya i altres comunitats autònomes.

La declaració signada per les tretze Cambres de Comerç de Catalunya, Foment, PIMEC, FemCat, el col·legi d’Economistes de Catalunya, el RACC, Barcelona Global i el Cercle d’Economia, també exigeix que comunitats com Catalunya, amb major densitat de població i potencial econòmic, rebin un volum d’inversions proporcional a les seves necessitats i al pes del seu PIB en el conjunt de l’Estat.

Suport a la lluita contra la sequera

La Junta Directiva també ha decidit subscriure’s al posicionament de Foment del Treball, centrat en la necessitat d’establir mesures per superar la sequera a Catalunya. El manifest destaca que les restriccions d’aigua s’han convertit en la preocupació principal de les pimes a causa del seu impacte en la producció, i es reclamen mesures que no siguin coercitives i estigmatitzadores per al teixit empresarial, emfatitzant que les empreses són part de la solució davant d’aquesta situació.

Per resoldre aquesta escassetat hídrica estructural, Sant Cugat Empresarial s’adhereix a Foment que reclama al Govern i a la resta d’administracions que prenguin les mesures perquè en el mig termini es pugui garantir una resiliència a futures sequeres que ens permetin garantir l’accés a l’aigua per al consum humà i per a les activitats productives, econòmiques i d’oci i lleure. Finalment, exigeix  al Govern l’execució de les infraestructures i les inversions establertes en la Llei 9/2023 de “mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional de Catalunya”, establint la tramitació per emergència, d’acord amb l’article 120 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, per executar-les sense demora, agilitzant els tràmits administratius i reduint la burocràcia associada.

Comissions de treball

En el transcurs de la reunió de la Junta Directiva, les diferents comissions de treball han informat sobre les reunions constituents i els objectius a assolir. Properament aquestes comissions de treball s’oficialitzaran amb l’objectiu de fomentar la participació activa de totes les empreses associades.