frederic-boix-878Sant Cugat és la tercera ciutat espanyola amb un nivell de renda dels seus habitants més elevat. Però també és el tercer municipi de l’Estat on hi ha més desigualtat en la renda entre els seus ciutadans.

Aquesta notícia m’ha fet pensar de nou en el problema que la desigualtat significa per a les empreses. No és la primera vegada que escric sobre aquest tema. I no serà la darrera. No és una moda passatgera. Ara ho està el fenomen Piketty, pel qual la idea que el procés de creixement econòmic està inexorablement lligat a l’increment de la desigualtat malgrat que la tesi més clàssica diu que el creixement econòmic ho està a la reducció de la desigualtat. Penso que, com va demostrar fa temps el professor Ontiveros, la desigualtat no és rendible a mig termini, ni des de la perspectiva social ni des de la empresarial perquè obstaculitza la necessària cohesió i dificulta el creixement econòmic sostenible. I probablement la pràctica i la vida real ens mostra que el problema no està en el creixement sinó en la distribució i, en el fons, en els valors humans que la sustenten. Cobdícia contra generositat, dilapidació contra austeritat (no austericidi!), individualisme ferotge contra llibertat solidària.

Dos apunts necessaris: en primer lloc el rebuig frontal de la igualació per sota: el “tots pobres i iguals” tan propi de països que com el nostre fan de l’enveja el pecat nacional. I en segon lloc el reconeixement de l’esforç, la tenacitat, la creativitat i altres valors empresarials que proporcionen riquesa als que els exerceixen, creixen i progressen personalment i econòmicament, i ens enriqueixen als demés de manera directa o indirecta.

Com deia Anton Costas en el debat sobre les desigualtats i l’economia al segle XXI organitzat el passat mes de maig per l’Associació d’Amics de la UAB, “el repte del segle XXI és, igual que després de la II Guerra Mundial, reconciliar el capitalisme amb la igualtat en base a la democràcia”. I si m’és permesa la reflexió, és també el repte de les nostres empreses. Si no ho apliquem internament ens ho aplicaran des de fora, solució que normalment és pitjor.

Frederic Boix
President
Sant Cugat Empresarial

Article publicat al Diari de Sant Cugat el 14 de desembre de 2014