L’Associació empresarial ha celebrat aquest dijous una Assemblea General Extraordinària, seguida de la Junta Directiva ordinària corresponent al mes de maig, a les instal·lacions del QGAT Restaurant, Events & Hotel a Sant Cugat.

El punt més destacat ha estat l’aprovació unànime del pressupost per a l’exercici 2024 per part dels socis assistents a l’Assemblea. Amb un resultat positiu, fruit de l´objectiu d´equilibri pressupostari establert per la nova Junta Directiva, s´han assenyalat els grans trets per aquesta anualitat i s´ han establert les bases per a un creixement sostenible en el futur. El President ha aprofitat la nombrosa assistència per donar compte del treball efectuat fins ara i ha animat als socis perquè coneguin les diverses comissions de Treball i participin en les seves reunions.

Sant Cugat Empresarial aprova el pressupost per a l’exercici 2024 a l’Assemblea General Extraordinària

Tribuna Sant Cugat Empresarial

Entre d´altres temes tractats per la Junta Directiva (reunions amb partits polítics sobre els seus programes econòmics, trobades amb altres associacions, visites a socis, etc.) s’han ultimat els detalls de la propera edició del Tribuna Sant Cugat Empresarial, que es celebrarà el proper 13 de juny. L’edició d’enguany del fòrum empresarial versarà sobre economia i esport, centrant-se  en la incidència que tenen els esdeveniments esportius en l’economia local i nacional.

Comissions de treball

En el transcurs de la reunió de la Junta Directiva, els representants de  les diverses comissions de treball han informat sobre el progrés dels seus projectes respectius. Entre aquests projectes, destaca el treball conjunt entre Sant Cugat Empresarial i l’Ajuntament de Sant Cugat, per posicionar Sant Cugat com a referent en innovació industrial.