InverTIM

InverTIM, som una firma especialitzada en assessorament general corporatiu a empreses de mida petita i mitjana, especialment de propietat familiar. Amb dues àrees principals d’activitat:

  • Consultoria corporativa: actuant com a consellers independents o consultors experts en processos de transformació d’empreses: en matèria estratègica, organitzativa, financera, tecnològica i en govern corporatiu. Orientats a les particularitats de l’empresa familiar, havent liderat nombrosos processos de professionalització i reestructuració.
  • Fusions i adquisicions – M & A: estem especialitzats en processos integrals de compra o venda de companyies i actius, així com la recerca de socis o finançament alternatiu per reforçar empreses en creixement, donar sortida a conflictes entre socis o rondes de capitalització de start-up.