AMARTEC

AMARTEC és una empresa dedicada a la gestió i implantació d’espais interiors. Gràcies al nostre perfil multidisciplinari podem oferir solucions reals i projectes integrals, personalitzats a cadascun dels nostres clients.

La base principal del nostre treball radica en; escoltar, interpretar i desenvolupar cadascuna de les necessitats dels nostres clients, donant solucions des de diferents perspectives, utilitzant el projecte com un producte en si mateix i el producte com a base del projecte.