Maig 2021
La indústria de la salut, reflexions i solucions arran de la pandèmia
Jose Terencio, Peter Plöger, Jaime Vives, Xavier Carbonell i Mario Rovirosa