Maig 2019
Internacionalització de l’empresa catalana
Raimon Grífols, Sílvia Martí i Santiago Sabatés