Juny 2023
Gran Barcelona. Reptes i oportunitats per l’empresa.
Jaume Guardiola, Oriol Alcoba i Mercè Conesa