Sant Cugat és una ciutat que aposta pel coneixement i la innovació. Amb un parc empresarial de 2.700 empreses, genera una oferta laboral de més de 50.000 llocs de treball.

A l’entorn de Sant Cugat es conforma un dels pols de desenvolupament més importants del Sud d’Europa i amb excel.lent convivència amb la metròpoli barcelonina, basat en un impuls decidit d’un teixit econòmic, equilibrat i fonamentat cada dia més en el coneixement. L’atracció i instal.lació de grans companyies internacionals, que exigeixen les millors condicions tan per a les pròpies organitzacions com per a les persones que les integren han trobat comunicacions, qualitat ambiental, excel.lència, un clima propici als negocis i una administració que sap acompanyar.