Després de més de 10 anys, Sant Cugat Empresarial, consolidada com associació i lobby empresarial a Sant Cugat del Vallès i de referència a l’entorn Barcelona-Vallès, agafa les regnes de l’organització del Fòrum empresarial per excel·lència, SANTCUGATRIBUNA, juntament amb la Fundació Sant Cugat Actiu.

Comptem amb la col·laboració del Banc de Sabadell com a patrocinador principal. El lligam entre BS i Fòrum Tribuna ha estat sempre molt ferm i ha portat a grans trobades empresarials durant aquests anys de recorregut i creixement, tant del Fòrum com del teixit empresarial al nostre territori.

Patrocinadors del tribuna

Empreses i institucions que fan possible el Tribuna Sant Cugat Empresarial

Patrocinador principal

Organitza:

Col·labora:

Partners

Sponsors

HP

Corporate VIPS

Eurofragance
GPU Arts Gràfiques
Cat Serveis SXXI
Networkia

Col·laboradors

QGat
Ideographia
Noe club de vins
Room
TOT Sant Cugat
Humitas

Patrocineu el forum empresarial tribuna

Contacta amb nosaltres directament o a través del formulari