Acte de presentació del Pla Director d’Economia Social 2018-2020

El Pla Director d'Economia Social representa la culminació d'un treball de diagnosi i proposta d'acció dut a terme durant tot l’any passat amb els diferents actors de l'Economia Social al territori: entitats, empreses, tècnics, ciutadania i col·lectius socials. De la tasca participativa n’hem identificat 6 línies estratègiques i 15 accions a dur a terme de forma col·lectiva i en xarxa i volem compartir les ...