El Govern espanyol aprova la moratòria del pagament de les cotitzacions d’autònoms durant sis mesos

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts una moratòria de 6 mesos sense interessos per al pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social d'autònoms i pimes, encara que amb algunes condicions. En concret, segons recull el Reial decret, el període de meritació en cas d'empreses estarà comprès entre abril i juny de 2020, mentre que en el cas d'autònoms ...