Women 360º Congress de Tecnologia i Salut

La innovació tecnològica en el camp de les ciències, la salut i la medicina és un fet. Cada any s'incorporen nous descobriments i aplicacions que busquen la millora de la qualitat de vida de les persones. La tecnologia està proporcionant nous recursos tant per a professionals de la salut com per a usuaris, que cada vegada són més conscients de ...