Bootcamp Brain Pleasing Marketing

¡Per primera vegada hi ha ciència en la gestió dels negocis! I no parlo només d'estudis de mercat amb base a la neurociència, que detecten la reacció del cos davant un anunci o un nou envàs. No em refereixo només a aquest tipus d'estudis generalment denominats "neuromàrqueting". Em refereixo al fet que la neurociència ens aporta una base prou sòlida ...