Conferència: La importància de la prevenció del blanqueig de capitals a l’empresa

Existeixen determinades empreses i persones que, per l’activitat que desenvolupen, estan obligats per la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme a prestar col·laboració al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC ), organisme estatal especialitzat en la generació, el tractament i la disseminació d’intel·ligència financera. Entre la ...