CIME

CIME és una empresa constructora amb una trajectòria de 30 anys. La companyia duu a terme l'estudi, projecció, promoció, formació, urbanització, construcció, desenvolupament, gestió, planificació i disposició, de finques rústiques i urbanes, centres hospitalaris i educatius, qualsevol edifici públic, complexos i edificacions comercials, locals, oficines i habitatges i la realització d'obres per compte propi o de tercers, tant pel sector ...

14 juliol 2022|

Catalana d’Inversio i Construcció Tres

Catalana d’Inversió i Construcció Tres es va fundar el 1989, a Sant Cugat del Vallès, centrant la seva activitat en treballs de moviment de terres i lloguer de maquinària per a la construcció. CiC3, s’ha desenvolupat al llarg d’aquests anys dins de l’àmbit de l’obra pública i privada especialitzant-se en treballs d’urbanització, enderrocs, canalitzacions i moviment de terres en general. Compromesa amb ...

21 setembre 2018|