Goldwater & Partners ofereix un servei de reclamació d’indemnitzacions per danys i perjudicis (estat d’alarma Covid-19)

Prmococió Goldwater Partners

Goldwater & Partners ofereix a comerciants, treballadors autònoms i empreses amb activitats que s’han hagut de paralitzar per l’estat d’Alarma declarat amb motiu de la pandèmia de la Covid-19 un “servei de reclamació d’indemnitzacions per danys i perjudicis”. (veure base jurídica, descripció, terminis i costos)

Goldwater & Partners ofereix un servei de reclamació d'indemnitzacions per danys i perjudicis