Formulari d’adhesió

  EMPRESA

  Nom comercial (*)

  Domicili social (*)

  Telèfon (*)

  Activitat / Sector (*)

  Facturació (*): Fins a 2M2M - 5,7M5,7M - 22,8M+ de 22,8M

  Número de treballadors (*):

  Web empresa

  Xarxes socials

  Responsable i/o persona de contacte

  Nom i cognoms (*)

  Càrrec (*)

  Telèfon (*)

  Adreça e-mail (*)

  Administració

  Nom fiscal (*)

  Domicili fiscal (*)

  NIF / CIF (*)

  Tipus d'empresa (*): MicroPetitaMitjanaGran

  Periodicitat pagament: Anual

   

  Micro

  Petita

  Mitjana

  Gran

  Quota d'adhesió

  100€

  200€

  500€

  1.000€

  Quota anual

  160€

  480€

  1.450€

  3.100€

  Dades bancàries (*)

  Acepto les condicions de privacitat