Formulari d’adhesió

EMPRESA

Nom comercial (*)

Domicili social (*)

Telèfon (*)

Activitat / Sector (*)

Facturació (*): Fins a 2M2M - 5,7M5,7M - 22,8M+ de 22,8M

Número de treballadors (*):

Web empresa

Xarxes socials

Responsable i/o persona de contacte

Nom i cognoms (*)

Càrrec (*)

Telèfon (*)

Adreça e-mail (*)

Administració

Nom fiscal (*)

Domicili fiscal (*)

NIF / CIF (*)

Tipus d'empresa (*): MicroPetitaMitjanaGran

Periodicitat pagament (*): SemestralAnual

 
Micro
Petita
Mitjana
Gran

Quota d'adhesió
100€
200€
500€
1.000€

Quota mensual
12,08€
36,25€
108,33€
233,33€

Dades bancàries (*)

Acepto les condicions de privacitat