Formulari d’adhesió

  EMPRESA

  Nom comercial (*)

  Domicili social (*)

  Telèfon (*)

  Activitat / Sector (*)

  Facturació (*): Fins a 2M2M - 5,7M5,7M - 22,8M+ de 22,8M

  Número de treballadors (*):

  Web empresa

  Xarxes socials

  Responsable i/o persona de contacte

  Nom i cognoms (*)

  Càrrec (*)

  Telèfon (*)

  Adreça e-mail (*)

  Administració

  Nom fiscal (*)

  Domicili fiscal (*)

  NIF / CIF (*)

  Tipus d'empresa (*): MicroPetitaMitjanaGran

  Periodicitat pagament (*): SemestralAnual

   
  Micro
  Petita
  Mitjana
  Gran
  Quota d'adhesió
  100€
  200€
  500€
  1.000€
  Quota mensual
  12,50€
  37,50€
  112,50€
  241,67€

  Dades bancàries (*)

  Acepto les condicions de privacitat