Vocal de SCE

Tinent Alcalde de Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès