Carregant Esdeveniments
  • Aquest esdeveniment ja ha passat.

Existeixen determinades empreses i persones que, per l’activitat que desenvolupen, estan obligats per la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme a prestar col·laboració al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC ), organisme estatal especialitzat en la generació, el tractament i la disseminació d’intel·ligència financera.

Entre la llarga llista de subjectes obligats a revisar els procediments figuren les entitats financeres (de crèdit, asseguradores, serveis d’inversió, societats d’inversió col·lectiva, gestores de fons de pensions, capital de risc, garantia recíproca, diners electrònic…), agències i promotors immobiliaris, auditors de comptes o assessors fiscals, notaris i registradors, advocats, joieries, comerciants d’art, etc.

El Professor Labatut exposarà en aquesta conferència com les empreses i els empresaris autònoms han d’actuar per assegurar-se el compliment del munt d’obligacions que estableix la Llei i quines mesures de control intern han implementar, així com la forma de procedir per contractar un expert extern que els hi elabori l’informe anual amb la descripció detallada les mesures de control intern que hagin adoptat, la valoració de la seva eficàcia operativa i la proposta, si escau, d’eventuals rectificacions o millores.

Més informació

Inscripcions