Spokesperson at SCE

Regidor d’Empresa, Innovació i Internacionalització