vibcon Soci Sant Cugat Empresarial

Som un equip humà altament qualificat, flexible i amb capacitat d’adaptar-se a les situacions plantejades.
Els nostres productes són el resultat de la sinergia entre les solucions donades pels serveis del departament d’enginyeria i els problemes vibroacústics dels nostres clients.

És per tant per Vibcon molt important la relació directa amb el client final, així com el compromís de realitzar la seva producció en l’àmbit europeu. Per tot això, estem en permanent canvi i innovació.