Up Catalonia és una societat que desenvolupa un sistema integral de suport a l’arrancada d’empreses. Connectant, allotjant, mentoritzant i finançant les empreses en les que invertim. Invertim amb vocació de permanència en centenars de projectes d’emprenedoria de tots els sectors des de la fase idea, per oferir un suport integral i únic que facilitarà, a més de la rendibilitat dels inversors, la creació de moltes més empreses consolidades.