Sèpal Serveis

Sèpal és una empresa de recursos humans fundada l’any 1985, que presta serveis de Selecció i d’Avaluació de Personal a les empreses i a l’Administració Pública, així com serveis d’Avaluació Psicopedagògica, Orientació Professional i Assessorament Educatiu als centres d’ensenyament i a particulars. Desenvolupem i dissenyem els nostres propis instruments d’avaluació per la valoració de característiques personals (aptituds, personalitat, actituds, coneixement, competències, etc.).

Més de 200.000 persones avaluades per Sèpal, que ens permeten configurar barems propis i actualitzats, amb un ampli ventall de proves psicotècniques inèdites al mercat del test, utilitzem procediments d’interpretació propis, fet que augmenta la fiabilitat i validesa de les proves, que avalen els nostres resultats. Està integrada per un equip multidisciplinari d’experts en recursos humans: psicòlegs, psiquiatres, economistes i informàtics.