Naralabs

Naralabs és una empresa especialitzada en el desenvolupament, implantació, integració, manteniment i suport de SENAITE LIMS per a entorns empresarials i institucions públiques. SENAITE és un Sistema de Gestió per a la Informació de Laboratoris (Laboratory Information Management System – LIMS) de codi obert (Open Source) sense cost d’adquisició ni tampoc de llicències. Naralabs basa el seu model de negoci en la prestació de serveis professionals associats altament especialitzats i d’alt valor afegit. El nostre equip forma part de la presa de decisions i també contribueix en el disseny, desenvolupament i manteniment del producte a nivell internacional.