Moventia soci Sant Cugat Empresarial

Moventia neix amb l’objectiu i la responsabilitat d’oferir solucions globals de transport a persones i institucions per cobrir les necessitats de desplaçaments diaris i puntuals.

La companyia posseeix una oferta global i complementària d’experiències de transports col·lectius i automoció basades en productes i serveis dinàmics, innovadors i sostenibles.

Les empreses que componen Moventia transporten a més de 90 milions de passatgers l’any i distribueixen prop de 20.000 vehicles anuals (turismes i industrials) tant nous com d’ocasió. Per tot això Moventia compta amb una estructura de més de 2500 col·laboradors amb qui comparteix una filosofia de servei a el client i un esperit innovador.

Les dues grans unitats de negoci són, Moventis, dedicada a el transport de viatgers per carretera i Movento, la millor solució en compra de vehicles i serveis relacionats.