Jordi Miró, Arquitectura Sostenible

Jordi Miro Arquitectura Sostenible Soci Sant Cugat Empresarial

Jordi Miró, Arquitectura Sostenible és una consultoria en arquitectura i urbanisme especialitzada en revitalització d’edificis. Apostem per una arquitectura i un urbanisme sostenibles, eficients energèticament, respectuosos amb el medi ambient i pensats per millorar el confort i la salut de les persones.