Inusual

INUSUAL és la primera consultora especialitzada en serveis de insourcing basats en la Innovació Organitzacional.

Vam sorgir com a resposta al canvi de model de relacions que les organitzacions sostenien amb el seu client. Vam veure que podíem ajudar amb la nostra filosofia, basada en l’actitud innovadora, al fet que l’empresa aportés valor real al client i mitjançant aquestes ganes d’innovar, creés equips àgils d’alt rendiment, pogués reinventar-se, i aconseguir que tant les persones que treballaven en elles, com els seus clients, compartissin l’ entusiasme i es convertissin en els seus prescriptors , creant entorns de relació amb els quals vincular-se emocionalment.

La nostra missió és ajudar i preparar a les persones, als equips i les organitzacions a potenciar internament la seva pròpia actitud i capacitat innovadora, per a superar els seus reptes més complexos.

Des d’ INUSUAL treballem en quatre línies d’actuació:

Consultoria o INUSUAL STUDIO. Serveis d’assessoria estratègica organitzacional adreçada a liderar el canvi, potenciant els seus equips a col·laborar, a anticipar-se, a ser més àgils, és a dir, a ser innovadors en el seu dia a dia.

Coaching o INUSUAL GARDEN. Funcions d’acompanyament, instrucció i capacitació tant individual, grupal o organitzacional per a desenvolupar habilitats dirigides a la col·laboració àgil.

Insourcing. INUSUAL NETWORK. La seva concepció es dirigeix a la identificació, selecció i potenciació de professionals innovadors, és a dir, a la recerca de Talent.

Formació. INUSUAL SCHOOL. Circumscribim aquesta línia d’actuació en la preparació d’equips operatius amb programes in-company i de formació en competències innovadores.

Ets INUSUAL?