Occident

Grup Catalana Occident

A Occident volem comprendre i acompanyar les persones i les empreses en totes les etapes de la seva vida, posant-nos en el seu lloc, per assegurar la seva tranquil·litat en el present i la seva confiança en el futur.

Occident forma part de GCO (Grup Catalana Occident), un dels líders del sector assegurador espanyol i de l’assegurança de crèdit al món, àmbit en el que opera a través d’Atradius Crédito y Caución. Amb un creixement constant i una gran implantació, GCO té presència en més de 50 països i dona servei a més de 4.500.000 d’assegurats.