Fundació Impulsa

fundació impulsa

Des de la Fundació Impulsa acompanyem joves en situació de vulnerabilitat social i econòmica per a que cursin cicles de Formació Professional (FP) i accedeixin al mercat laboral. Els hi oferim durant dos o quatre anys una beca, un ordinador, formacions en temes emocionals i laborals i l’acompanyament d’una persona voluntària que els fa de mentor. Els resultats son bons. Des de que vam engegar el 2015 hem becat més de 550 joves i un 80% ha finalitzat els estudis de FP, molt per damunt del 50% de la mitjana de Catalunya.